WAAROM STICHTING IVB

Stichting IVB staat voor Individuele Vertegenwoordiging en Beheer. Wij zijn gevestigd in Brummen en de stichting is sinds haar oprichting in 1991 uitgegroeid tot een stichting die optreedt als wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder) of gevolmachtigde van ongeveer 1400 cliënten. 

We hebben Stichting IVB in eerste instantie opgezet om bewoners van een psychiatrisch ziekenhuis in Warnsveld te helpen hun geldzaken zoals het betalen van vaste lasten en het declareren van ziektekosten te regelen. Voor nieuwe cliënten bieden we tegenwoordig alleen wettelijke vertegenwoordiging aan. Dit doen we in de rol van:

  • Bewindvoerder Beschermingsbewind Meerderjarigen
  • Curator
  • Mentor

Groot werkgebied
Maar niet alleen ons dienstenaanbod is uitgebreid, ook ons werkgebied. Stichting IVB is er namelijk voor iedereen op de Veluwe, in de Achterhoek en in Twente die door een lichamelijke of geestelijke beperking zijn financiën of persoonlijke zaken niet meer zelf kan behartigen. 

Geen winstoogmerk wel zorgbegeleiding
Belangrijk voor u om te weten is dat wij een stichting zijn. We hebben geen winstoogmerk. Ons enige criterium is dat onze cliënten al in zorg zijn op het moment dat ze bij ons worden aangemeld. Dit verklaart ook de ondertitel in onze naam: voor de zorgsector. De zorgverlener of behandelaar is om die reden dan ook de enige die iemand kan aanmelden voor onze diensten. Hoe dit in zijn werk gaat en wat wij voor de cliënt als bewindvoerder, curator of mentor kunnen betekenen, leest u op deze site.