Stichting IVB staat voor Individuele Vertegenwoordiging en Beheer. Wij zijn gevestigd in Brummen en de stichting is sinds haar oprichting in 1991 uitgegroeid tot een stichting die optreedt als wettelijk vertegenwoordiger van ongeveer 1300 cliënten.

Stichting IVB ondersteunt mensen bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaal-maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Zij richt zich op personen die vanwege een verstandelijke beperking of geestelijke stoornis niet zonder hulp kunnen functioneren in onze maatschappij. Dit doen wij in de rol van:

  • bewindvoerder (meerderjarigenbewind)
  • curator
  • mentor

Geen winstoogmerk wel zorgbegeleiding
Belangrijk voor u om te weten is dat wij een stichting zijn. We hebben geen winstoogmerk. Ons enige criterium is dat de cliënten al in zorg zijn op het moment dat ze bij ons worden aangemeld. Dit verklaart ook de ondertitel in onze naam: voor de zorgsector. De hulpverlener (bijvoorbeeld een begeleider, behandelaar of arts) is om die reden dan ook de enige die iemand kan aanmelden voor onze diensten. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op deze pagina.