Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën naar behoren te regelen. Oorzaken van het verliezen van het overzicht in de eigen administratie kunnen ziekte, een verstandelijke beperking of psychische problematiek zijn.

Schulden
Wat belangrijk is om te weten: Stichting IVB is geen schuldhulpverlenende instantie. Maar wanneer de schulden van een cliënt zijn veroorzaakt door een verstandelijke beperking of geestelijke stoornis, dan worden deze door de bewindvoerder behandeld en zondig wordt de cliënt aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject.