Mentorschap

Mentorschap is een maatregel om iemand te beschermen die niet meer in staat is om op het gebied van het eigen welzijn (bijvoorbeeld verzorging, verpleging, woonomgeving) besluiten te nemen. De mentor neemt in dat geval voor zover mogelijk in overleg met betrokkene, de besluiten die daarmee verband houden.