Tarieven

De Rijksoverheid stelt elk jaar de maximum tarieven vast voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Stichting IVB brengt vanaf 2021 de volgende tarieven in rekening:

  • beschermingsbewind € 1.186,92 per jaar
  • mentorschap € 1.186,92 per jaar
  • curatele of combinatie bewindvoering/mentorschap € 2.136,96 per jaar

Specifieke tarieven
Als onze benoeming betrekking heeft op beide levenspartners dan geldt een toeslag van 20% op de hierboven genoemde tarieven, terwijl voor andere combinaties ook specifieke tarieven gelden. Ook voor bestaande cliënten met een vrijwillig beheercontract gelden afwijkende door het bestuur jaarlijks vast te stellen bedragen. Tot slot zijn er specifieke tarieven voor onder andere het beëindigen van onze dienstverlening, voor het uitvoeren van werkzaamheden rondom een verhuizing/ontruiming.

Inschrijfkosten
Om alles goed te organiseren op het moment dat uw cliënt ook onze cliënt wordt, brengen we eenmalig inschrijfkosten in rekening. Voor beschermingsbewind of mentorschap is dit € 327,00 en voor curatorschap en de combinatie beschermingsbewind en mentorschap is dit € 773,00.

Jeugdtarief
Speciaal voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, die vaak een laag inkomen hebben of financieel afhankelijk zijn van hun ouders, geldt een afwijkend tarief. Bij aanvang worden er geen inschrijfkosten in rekening gebracht en tot en met het jaar waarin zij 21 worden geldt er een korting op het tarief. Het tarief voor bewind of mentorschap is € 680,40. Het tarief voor curatorschap en de combinatie bewind/mentorschap is € 1.224,96.

Moment van betaling
Het betreffende tarief wordt, conform de landelijke beloningsregeling, jaarlijks gefactureerd en in maandelijkse termijnen betaald.