Aanmelden

Voor het aanmelden van uw cliënt voor bewindvoering, curatele of mentorschap kunt u het daarvoor bestemde aanmeldformulier invullen.

Formulieren sturen naar Stichting IVB
Heeft u het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend? Stuurt u het dan samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de betrokkene op naar Stichting IVB.

Intake door consulent
De volgende stap in de aanmeldprocedure is dat een medewerker contact met u opneemt voor een afspraak bij de betrokkene thuis. In dit kennismakingsgesprek wordt besproken of we daadwerkelijk iets voor u en uw cliënt kunnen betekenen en worden de voor de rechtbank benodigde documenten doorgenomen.

Vaste consulent
De consulent die het kennismakingsgesprek heeft gevoerd is ook degene die na de benoeming invulling geeft aan het behartigen van de belangen van de cliënt. Zo hebben de cliënt en u, als behandelaar of zorgverlener, normaal gesproken altijd te maken met één en hetzelfde aanspreekpunt. Bovendien zijn de lijnen kort: de consulent is per mail of telefoon bereikbaar voor u en de cliënt.