BESCHERMINGSBEWIND

HET REGELEN VAN DE FINANCIËLE BELANGEN

U kunt de kantonrechter verzoeken om beschermingsbewind door Stichting IVB als u denkt dat uw meerderjarige cliënt zijn eigen financiën niet meer kan beheren.

Oorzaken van het verliezen van het overzicht in de eigen administratie kunnen ziekte, een verstandelijke beperking of psychische problematiek zijn. Een reden voor het wettelijk laten vertegenwoordigen van uw cliënt door Stichting IVB kan zijn dat uw cliënt niemand in zijn sociale omgeving heeft voor het verantwoord beheren van zijn gelden.

Schulden
Wat belangrijk is om te weten: Stichting IVB is geen schuldhulpverlenende instantie. Dit betekent dat wij geen cliënten aannemen die puur vanwege problematische schulden of verkwisting onder bewind gesteld zouden moeten worden. Mocht de zorgproblematiek van uw cliënt echter de oorzaak zijn van het hebben van schulden dan worden deze geldproblemen, na benoeming, wel door de bewindvoerder van IVB behandeld.

Handelingsbekwaam
Onder beschermingsbewind stellen klinkt misschien zwaarder dan het is. De cliënt blijft namelijk, anders dan bij onder curatelestelling, handelingsbekwaam.

Zo kan hij nog steeds zelf:

  • een testament laten maken,
  • zijn huwelijk ontbinden,
  • kiezen van wie hij welke zorg wil ontvangen.

Maar wat hij niet meer zonder toestemming mag:

  • goederen zoals een huis of boot (ver)kopen,
  • abonnementen afsluiten.

De praktische kant
Als Stichting IVB zich bereid heeft verklaard als bewindvoerder te willen optreden én de kantonrechter het ingediende verzoek heeft ingewilligd, zetten wij een aantal praktische zaken in gang.