MENTORSCHAP

REGELT DE PERSOONLIJKE BELANGEN

Heeft u een cliënt voor wie het door zijn fysieke of psychische klachten steeds lastiger wordt om een goede afweging te maken wat goed is voor zijn gezondheid en welbevinden? Dan is het raadzaam de kantonrechter te vragen een professionele mentor te benoemen die hierop toeziet.

Stichting IVB kan dit mentorschap op zich nemen. Na onze bereidverklaring én na benoeming door de kantonrechter behartigen wij als wettelijk vertegenwoordiger de volgende persoonlijke belangen van uw cliënt:

  • het nemen van beslissingen rondom zijn verblijfplaats,
  • het nemen van beslissingen rondom zijn verzorging en wie dit als zorgaanbieder doet,
  • het nemen van beslissingen rondom zijn medische behandeling.

Lees hier meer over onze werkwijze en download het aanmeldformulier rondom het mentorschap.