TARIEVEN

De Rijksoverheid stelt elk jaar de maximum tarieven vast voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

Stichting IVB brengt vanaf 2019 de volgende tarieven in rekening.

  • Beschermingsbewind: € 1.131,96 per jaar.
  • Mentorschap: € 1.131,96 per jaar.
  • Curatorschap of combinatie bewindvoering/mentorschap: € 2.037,00 per jaar.

Specifieke tarieven
Als onze benoeming betrekking heeft op beide levenspartners dan geldt een toeslag van 20% op de hierboven genoemde tarieven, terwijl voor andere combinaties ook specifieke tarieven gelden. Ook voor bestaande cliënten met een vrijwillig beheercontract gelden afwijkende door het bestuur jaarlijks vast te stellen bedragen. Tot slot zijn er specifieke tarieven voor onder andere het beëindigen van onze dienstverlening, voor het uitvoeren van werkzaamheden rondom een verhuizing/ontruiming.

Inschrijfkosten
Om alles goed te organiseren op het moment dat uw cliënt ook onze cliënt wordt, brengen we eenmalig inschrijfkosten in rekening. Voor beschermingsbewind of mentorschap is dit € 301,00 en voor curatorschap en de combinatie beschermingsbewind en mentorschap is dit € 727,00.

Moment van betaling
Vanaf de 1ste of de 16de van de maand waarin de benoeming tot bewindvoerder, curator of mentor heeft plaatsgevonden, zal het tarief op de 25ste van iedere maand in rekening worden gebracht via een automatische periodieke afschrijving op de beheerrekening van de cliënt.